tirsdag den 10. april 2007

FÖRFATTARNA

Ingrid Björkman

är docent i litteraturvetenskap och har sedan 1980-talets början bedrivit utvecklingspolitisk forskning i Afrika. Projekten, som gällt den inhemska kulturens roll i den sociala och politiska utvecklingsprocessen, har stötts av Styrelsen för u-landsforskning.

Jan Elfverson
är civilekonom och fil lic i statsvetenskap. Han har arbetat som lärare och varit verksam som ägare och företagare i ett medelstort industriföretag med omfattande internationella affärskontakter.

Jonathan Friedman
är samtidigt professor i socialantropologi vid Lund universitet och Directeur d'études (professor) vid Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales i Paris. Bakom sig har han en omfattande forskning rörande frågor om kulturell identifikation ställd i relation till globala ekonomiska och politiska processer. Bland det han publicerat inom detta ämnesområde kan ett par titlar från senare år nämnas: Cultural Identity and Global Process och Globalization, the State and Violence. Friedman är amerikansk medborgare.

Åke Wedin
är docent i historia och har bl a varit chef för Arbetarrörelsens arkiv i Stockholm och regionalrepresentant i Latinamerika för Byggnadsarbetarinternationalen. Han har dragit upp riktlinjerna för en gemensam biståndsorganisation för LO och TCO och varit chef för dess biståndssekretariat. Han har för olika fackliga, humanitära och kooperativa organisationers räkning ansvarat för uppläggning och utvärdering av svenska och utländska utvecklingsprojekt i Latinamerika.

bogen kan købes online her : Bokus.com