onsdag den 11. april 2007

KÄLLOR OCH LITTERATUR

för kapitel två och åtta

Källor
E-post, fax och brev
Cirkulärbrev från Samfundet till intresserade läsare, 1995 – 1996.
Fax från Birgit Friggebo till Åke Wedin den 20 februari 2001.
Fax från Anita Gradin till Åke Wedin, den 2 oktober 2000.
Brev till Bengt Westerberg från Åke Wedin den 26 mars 2001.
Fax från Bengt Westerberg till Åke Wedin den 25 maj 2001.
Brev från Kenneth Sandbergs advokat Gunnar Björkdal till JUSEKs styrelse den 12 augusti 1998.
Brev till Britta Lejon från Åke Wedin den 11 februari 2001.
Brev till regeringen från Christina Rogestam och Göte Bernhardsson den 27 oktober 1992.
Brev från Britta Lejon till Åke Wedin den 17 april 2002.
E-post från Lars Jansson till Åke Wedin den 14 november 2001.

Intervjuer
Marie Andersson, informationsansvarig vid Invandrarverket, intervjuad på telefon av Åke Wedin den 6 april 1993.
Marie Andersson, informationsansvarig vid Invandrarverket, intervjuad på telefon av Åke Wedin den 7 juli 1993.
Marie Andersson, informationsansvarig vid Migrationsverket, intervjuad på telefon av Åke Wedin den 3 juni 2002.
Marie Andersson, informationsansvarig vid Migrationsverket, intervjuad på telefon av Åke Wedin den 10 juni 2002.
Marie Andersson, informationsansvarig vid Migrationsverket, intervjuad på telefon av Åke Wedin den 9 juli 2002.
Sten Andersson, moderat riksdagsman, intervjuad av Åke Wedin i Stockholm den 24 februari 2000.
Lennart Behrendtz intervjuad av Lars Magnus Kihlström i nyhetsprogrammet Dagsaktuellt i regionalprogrammet Radio Värmland, Karlstad, den 7 maj 1996. (Utskrift från Sveriges Radio).
Carl Bildt, tidigare statsminister, intervjuad i Sveriges Radio den 1 september 2002.
Andreas Carlgren intervjuad i P1:s nyhetssändning kl 12.30, den 14 januari 2002.
Jan-Eric Furubo intervjuad i Dagens Nyheter den 26 februari 2000.
Margit Gennser, moderat riksdagskvinna, intervjuad av Åke Wedin i Stockholm den 8 oktober 2001.
Ulrica Messing, statsråd, intervjuad i Göteborgs-Posten den 7 oktober 1999.
Christina Rogestam, tidigare chef för Invandrarverket, intervjuad av Åke Wedin i Göteborg den 12 mars 2001.
Maria Ros intervjuad av Lars Magnus Kihlström i nyhetsprogrammet Dagsaktuellt i regionalprogrammet Radio Värmland, Karlstad, den 7 maj 1996. (Utskrift från Sveriges Radio).
Andreas Rosenlund (EXPO) intervjuad av Johan Lidberg i nyhetsprogrammet Dagsaktuellt i regionalprogrammet Radio Värmland, Karlstad, den 6 maj 1996. (Utskrift från Sveriges Radio).
Mona Sahlin, statsråd, intervjuad i Dagens Nyheter den 7 mars och 15 juni 1998.
Statistiker i tjänst vid Statistiska Centralbyrån (SCB), Integrationsverket och Migrationsverket intervjuade av Jan Elfverson.
Jonas Widgren, generaldirektör vid International Centre for Migration Policy Development (ICMPD), intervjuad av Åke Wedin i Wien den 21 februari 2000.

Nyheter i pressen
Dagens Nyheter den 28 januari 2000, nyhetsartikel om Stockholms borgarråds vägran att låta Sverigedemokraterna hyra konferenslokaler i det av staden ägda Medborgarhuset.
Dagens Nyheter den 9 november 2001, nyhetsartikel om hur Stockholms stad trotsade länsrättens dom att låta folk av alla 'åsiktsriktningar' hyra av staden ägda konferenslokaler.
Dagens Nyheter den 28 november 2002, nyhetsartikel om SNS-rapporten om anställning av invandrare.
EXPO, Stockholm, tidskrift, redaktionella angrepp på Björkman-Elfverson-Wedin, nummer 2 och 3, 1996.
EXPRESSEN, Stockholm, ledande skandinavisk kvällstidning, angrepp på Björkman-Elfverson-Wedin, den 6 och 7 maj 1996.
JUSEK-tidningen, om medlemskap för oliktänkande, den 17 november 1998 och den 29 februari 2000.
Nerikes Allehanda, Örebro, chefredaktören beklagar SA-bild i debattartikel den 28 maj 1996.
Nerikes Allehanda, Örebro, debattredaktören väljer sida i debatten den 24 juni 1996.
Sundsvalls Tidning, Sundsvall, redaktionellt angrepp på Björkman-Elfverson-Wedin, den 17 maj 1996.
Sydsvenska Dagbladet, Malmö, den 8 september 2002, nyhetsartikel om ett stört och slutligen stoppat offentligt möte hållet av Sverigedemokraterna.
Sydöstran, Karlskrona, den 17 oktober 2002 ett reportage, där SSU-basen Damberg förordar yrkesförbud.
Tidningen Arbetet, den 17 december 1992, nyhetsartikel om ett förtalsfall fört till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna.
Uppsala Nya Tidning, Uppsala, redaktionella angrepp på Björkman-Elfverson-Wedin, den 7 och 10 maj 1996.

Offentligt tryck
Acceptera! Betänkande från den nationella samordningskommittén för Europaåret mot rasism, SOU 1998:99.
Ahlberg, Jan, Invandrares och invandrares barns brottslighet, BRÅ-rapport 1996:2.
Aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m., regeringsproposition 1990/91:195.
Aktuellt från Statens institutionsstyrelse, 2 december 2001.
Allmänhetens Pressombudsmans beslut den 31 oktober 1996.
Andrén, Margareta (fp), Ett invandrarmuseum i Stockholms län), enskild motion 1985/86:Kr288.
Arbetsdomstolen, dom nr 76/00, Mål nr B 122/99, den 30 augusti 2000.
Artikel 19 i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna.
Arvika tingsrätt, dom i mål DB 145, nr 113/96.
Att välja skola – effekter av valmöjligheter i grundskolan, Skolverkets rapport 109, 1996.
Att växa bland betong och kojor, delbetänkande från Skolkommittén, SOU 1997:61.
Clinell, Bim, Demokratins förgörare, Demokratiutredningens skrift no. 28, SOU 1999:10.
Daun, Åke, Invandrarnas segregation – som politiskt mål och kulturell verklighet, i: Invandrare i storstad, SOU 1989:11.
Delade städer, betänkande från Storstadskommittén, SOU 1997:118.
Ekberg, Jan och Andersson, Lars, Invandring, sysselsättning och ekonomiska effekter, Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, Finansdepartementet, Ds 1995:68, Stockholm 1995.
Ekots policy för små partier, bland andra Sverigedemokraterna, cirkulär till Ekots medarbetare från Ekochefen Staffan Sonning.
En rapport om svenskarnas oro för brott/skada/olycka, häfte publicerat av Länsförsäkringar, Stockholm 2001.
En uthållig demokrati! Politik för folkstyrelse på 2000-talet, Demokratiutredningens betänkande, SOU 2000:1.
Etiska regler för press, TV och radio, utgiven av Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet, Svenska Tidningsutgivareföreningen, Sveriges Tidskrifter, Sveriges Radio, Sveriges Television och Radiopublicistföreningen, Stockholm 1999.
Extra anslag, regeringsproposition 1992/93:100, Bilaga 12.
Invandrar- och minoritetspolitiken, slutbetänkande av Invandrarpolitiska kommittén, SOU 1984:58.
Invandrare i storstad, underlagsrapport från Storstadsutredningen, SOU 1989:111.
Invandrarna och minoriteterna, slutbetänkande av Invandrarpolitiska kommittén, Invandrarutredningen 3, SOU 1974:69.
Invandring och asyl i teori och praktik, en jämförelse mellan tolv länders politik, rapport från Invandrar- och flyktingkommittén, SOU 1993:113.
Invandrings- och flyktingpolitiken, regeringsproposition 1983/84:144.
Invandringspolitiken, bakgrund, delbetänkande av Invandringspolitiska kommittén, SOU 1982:49.
Invandringspolitiken, förslag, delbetänkande av Invandringspolitiska kommittén, SOU 1983:29.
JUSEK's stadgar 2001.
Justitiekanslern, Ifrågasatt tryckfrihetsbrott; grovt förtal m.m., beslut den 4 november 1996.
Konstitutionsutskottets granskningsbetänkande, 1992/93:KU 30, del I och II, Stockholm 1993.
Krock eller möte: om den mångkulturella skolan, delbetänkande av Skolkommittén, SOU 1996:143.
Lagen om anställningsskydd, LAS, § 7.
Lunds tingsrätt, dom i mål nr T 1861-98, den 9 juli 1999.
Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, regeringsproposition 1997/98:177.
Ny utlänningslag, Utlänningslagskommitténs betänkande, SOU:1979:64, Stockholm 1979.
Offentlig utfrågning av f.d. generaldirektören för Invandrarverket Christina Rogestam angående regeringens planering och handläggning av flyktingpolitiken, 1992/93:KU 30, Del II, Bilaga B 12, sid 228-251 och Underbilaga B 12, sid 252-253.
Offentlig utfrågning av kulturministern Birgit Friggebo angående regeringens planering och handläggning av flyktingpolitiken, 1992/93:KU 30, Del II, Bilaga B 18, sid 375-406.
Offentlig utfrågning av statsministern Carl Bildt [ . . . ] angående regeringens planering och handläggning av flyktingpolitiken [ . . . ] , 1992/93:KU 30, Del II, Bilaga B 21, sid 499-509.
Om invandrarpolitiken, regeringsproposition 1985/86:98.
Pressens Opinionsnämnds beslut den 3 februari 1997.
På tal om… - statistik om invandring och om personer med utländsk bakgrund, Statens invandrarverk, Norrköping 1997.
Rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) den 13 september 2000.
Rapport Integration 2001, Integrationsverket.
Regeringsbeslut den 7 oktober 1999 om att upprätta handlingsplaner för att främja etnisk mångfald bland anställda, KU 1999/2927/IM.
Riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken m. m., regeringsproposition 1975:26.
Riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken, m m, Riksdagens protokoll nr 80, den 14 maj 1975.
Ring, Terese, Mångkulturalism i gymnasiemiljö, i: Contextus: Forum för konservatism 1998:4.
SAPs partiprogram 1975.
Storstadsvåld, en undersökning vid Södersjukhusets akutmottagning, Stockholm 2000.
Svensk flyktingpolitik i globalt perspektiv, betänkande från Flyktingpolitiska kommittén, SOU 1995:75, Stockholm 1995.
Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv, regeringsproposition 1996/97:25. Sverige, framtiden och mångfalden, från invandrarpolitik till integrationspolitik, regeringsproposition 1997/98:16.
Sverige, framtiden och mångfalden, slutbetänkande av Invandrarpolitiska kommittén, SOU 1996:55, Stockholm 1996.
The State of the World´s Refugees 1995, Oxford University Press 1995.
Tidsbegränsat uppehållstillstånd vid oklar identitet och resväg, Betänkande av Dokumentlöshetsutredningen, SOU 2004:132, Stockholm 2004.
Tre städer, Storstadsutredningens slutbetänkande, SOU 1998:25.
Ungdomar som rånar ungdomar. BRÅ-rapport 2000:6.
Utveckling och rättvisa – en politik för storstaden på 2000-talet, regeringsproposition 1997/98:165.
Välfärd och segregation i storstadsregionerna, underlagsrapport från Storstadsutredningen, SOU 1990:20.
Yttrandefrihetsgrundlagen, SFS 1991:1469.
Årsredovisning 1998, Statens Invandrarverk, Stockholm 1999.
Åtgärder mot etnisk diskriminering m.m., regeringsproposition 1989/90:86.


Offentliga tal
Ferguson, Iréne, uttalande i TV-programmet 'På din sida ', fredagen den 30 maj 1997.
Persson, Göran, Det talade ordet gäller, tal vid Framtidskongressen den 12 September 1997.
Schori, Pierre, Inlägg i riksdagens flyktingpolitiska debatt den 21 maj 1997, anförande 4.


Statistik och bearbetningar
Asylsökande och beviljade uppehållstillstånd 2000, Statistiska meddelanden, Migrationsverket.
Befolkningsstatistik del 3, 2000, SCB.
Beviljade uppehållstillstånd 1980-2001, Migrationsverket, www.migrationsverket.se, Tabell 1.
Information tillgänglig hos talesmän för och tjänstgörande statistiker vid Statistiska Centralbyrån, Integrationsverket och Migrationsverket).
Levande historia. Ett urval av läromedel, litteratur, filmer, hemsidor, organisationer och föreläsare med anknytning till Förintelsen, utgiven av Regeringskansliets informationsprojekt om Förintelsen 'Levande historia' i samarbete med Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Skolverket, Stockholm 1998.
SIFO OPINION AB, Telefonintervjuer 28 - 31 maj 1990.
SIFO-undersökning publicerad i tidningen EXPRESSEN den 9 maj 1993.
Statens Finanser 1998, Ekonomistyrningsverket, Stockholm 1999.
Statens Finanser 1999, Ekonomistyrningsverket, Stockholm 2000.
Statistical Overview, UNHCR, 1997.
Statistisk årsbok för Sverige 1991.
Statistisk årsbok för Sverige 2000.


Diverse
De islamiska riksförbundens hemsida, www.islamiska.org/s/sverige
Folkpartiets valhandbok 1985.
Folkpartiets valhandbok 1988.
Pressrelease från AFA Malmö och AFA Lund, http://www.geocities.com/CapitolHill/3695/980919. html.


Litteratur
Andersson, Ola, Eliaesson, Henrik, Nerf, Anders, Weber, Benitha och Wessel, Anna, Projekt Argus, slutrapport, Migrationsverket, Region Stockholm, den 31 december 2000.
Arvidsson, Bo-Yngve, Ekevärn, Lars, m fl, Åke Wedin är en bra lärare, Nerikes Allehanda, den 1 juni 1996
Bergqvist, Eva, Vi rekommenderar bara de böcker de skrivit!, Nerikes Allehanda, den 31 maj 1996.
Bergström, Britt-Marie, Ny vitbok om flyktingpolitiken, stora brister ännu, Sydsvenska Dagbladet, den 28 oktober 1991.
Bergström, Hans, Mötesrätten måste skyddas mot våld, Dagens Nyheter, den 26 augusti 2002.
Bertilsson, Thora Margareta, I undervurderer svenskerne, Weekendavisen nummer 28, Köpenhamn 2002.
Björkman, Ingrid, Elfverson, Jan och Wedin, Åke, Invandring, sammanbrott eller utveckling? Bistånds- och flyktingpolitik i global samverkan, Samfundet för nationell och internationell utveckling, Uppsala 1994.
Björkman, Ingrid, Elfverson, Jan och Wedin, Åke, Flyktingpolitikens andra steg. Återvandring som utvecklingsstöd, SNs förlag, Stockholm 1996.
Broomé, Per, Bäcklund, Ann Katrin, Lundh, C. och Ohlsson, Rolf, Varför sitter brassen på bänken?, SNs förlag, Kristianstad 1996.
Broomé, Per och Bäcklund, Ann Katrin, S-märkt, SNs förlag, Stockholm 1998.
Brox, Ottar, 'Jeg er ikke rasist, men …'. Hvordan får vi våre meninger om innvandrere og innvandring?, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo, 1991.
Carlsson, Ingvar, 'Därför fick de inte stanna'. Statsminister Ingvar Carlsson svarar på kritiken mot Åseleavvisningarna, Dagens Nyheter, den 16 januari 1996.
Clinell, Bim, De hunsades revansch. En resa i fascismens Frankrike, Bokförlaget DN, Stockholm 1999.
Daun, Åke, Invandrarnas segregation – som politiskt mål och kulturell verklighet, i: Invandrare i storstad, SOU 1989:11.
Ekberg, Jan, Immigration and the public sector: Income effects for the native population in Sweden, in: Journal of Population Economics, vol. 12, nummer 3, Springer Verlag, London 1999.
Ekberg, Jan, Södersten, Bo, Hammarstedt, Mats och Rooth, Dan-Olof, Experter på invandring varnar för en dansk situation i Sverige: 'Hårdare tag mot invandrare att vänta', Dagens Nyheter, den 22 april 2002.
Ekholm Friedman, Kajsa, Från nationalstat till mångkulturalism: om förändringen av Sverige runt tusenårsskiftet, i: Den svenska framgångssagan? red. Almqvist, K. och Glans, K., Fischer & Co, Stockholm 2001.
Elmbrant, Björn, Dom där uppe - dom där nere, Atlas, Stockholm 1997.
Emanuelsson, Hans, "Dokumentlösa asylsökande får tillfälligt uppehållstillstånd", Dagens Nyheters nätupplaga den 20 januari 2005.
En arbetsmarknad utan AMS, Svenska arbetsgivareföreningen, Stockholm 1997.
Engelbrektsson, Ulla-Britt, Tales of Identity: Turkish Youth in Gothenburg, Ceifo Publications No 62, Stockholm 1995.
Enzinger, Hans, L´immigration aux Pays-Bas: du pluriculturalisme à l´integration, i: Musulmans en Europe, red. Lewis, B. och Schnapper, D., L´Observatoire du Changement social en Europe occidentale, Actes Sud, Poitiers 1992.
Eriksen, Thomas Hylland, Ögonblickets tyranni. Snabb och långsam tid i informationssamhället, Nya Doxa, Nora 2001.
Frågor till och svar från Invandrarverket den 11 april 1993, utskrift i: Affärsvärlden, nummer 42, 1993, sid 3.
Furubo, Jan-Eric, debattartikel, DN Debatt den 26 februari 2000.
Gemensam rekommendation från SAF, LO och TCO, Stockholm 1995.
Gennser, Margit och Tiedemann, Johan, Behöver vi en ny flyktingpolitik?, Helsingborgs Dagblad, den 12 december 1991.
Gür, Thomas, Staten och nykomlingarna, en studie av den svenska invandrarpolitikens idéer, City University Press, Stockholm 1995.
Hawthorn, Michael, Nyckfull flyktingpolitik, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, den 5 oktober 1993.
Herlöfsson, Alf, Vitbok avslöjar brister i flyktingmottagningen, Skånska Dagbladet, den 26 oktober 1991.
Högerns spöke, Janne Josefsson intervjuad av Peter Olsson, Moderna Tider Nr 145, Stockholm, november 2002.
Jansen, Johannes, L´islam et les droits civiques aux Pays-Bas i: Musulmans en Europe, red. Lewis, B. och Schnapper, D., L´Observatoire du Changement social en Europe occidentale, Actes Sud, Poitiers 1992.
Jansson, Lars, Invandring eller välfärd?, i: Salt, Stockholm 2000.
Junger-Tas, Josine, Ethnic minorities and criminal justice in the Netherlands, i: Ethnicity, crime and immigration, red. Tonry, M., The University of Chicago Press, Chicago, 1997.
Järvenpää, John, Personrån och etnicitet, Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet, HT 2000.
Karaveli, H. Magnus, Mediehaveri i Åselefallet, Östgöta-Correspondenten, den 8 mars 1996.
Klette, Hans, Tingsrätternas straffmätningspraxis vid grova våldsbrott, stencil u.å.
Larsmo, Ola och Ilshammar, Lars, En guide till hatets cyberrymd, Arena Nr 3, Stockholm 1998.
Lodenius, Anna-Lena & Wikström, Per, Vit makt och blågula drömmar. Rasism och nazism i dagens Sverige, Natur och kultur, Stockholm 1997.
Lundh Christer, Ohlsson Rolf, Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring), andra upplagan, SNs förlag, Stockholm 1999.
Martens, Peter L., Immigrants, Crime, and Criminal Justice in Sweden, University of Chicago, Chicago 1997.
Mogård, Britt, Den förbjudna debatten, Arbetet, den 26 september 1993.
Nilsson, Per-Erik, Utlänningslagen - en partiell översyn, SOU 1993:24, Stockholm 1993.
Palm, Beatrice och Frostberg, Thomas, Viktigast är jobben, Sydsvenska Dagbladet, den 21 september 1997.
Petersson, Olof, Politikens möjligheter. Har folkstyrelsen någon framtid?, SNs förlag, Stockholm 1996.
Ring, Terese, Mångkulturalism i gymnasiemiljö, i: Contextus, Forum för konservatism 1998:4.
Rogestam, Christina, Ge möjlighet till korttidsarbete i Sverige, Svenska Dagbladet, den 13 november 1991.
Rojas, Mauricio, Rasismens fiender är inte oskyldiga, Sydsvenska Dagbladet, den 23 november 1991.
Sander, Åke, Rasismens Varp och Trasor, i: Rasismens varp och trasor. En antologi om främlingsfientlighet och rasism, Statens invandrarverk, Norrköping 1995.
Schlaug, Birger, Svarta oliver och gröna drömmar. Kärlek, möten och politik, Norstedts, Stockholm 1997.
Schori, Pierre, Sverige har tjänat på invandringen, LO-tidningen, Nr 1, 1998.
Schwarz, David, Svensk invandrar- och minoritetspolitik 1945-1968, Bokförlaget Prisma, Stockholm 1971.
Senestad, Anders, Öppen debatt i flyktingfrågan!, Östgöta-Correspondenten, den 10 november 1993.
Strömbeck, Jesper, Makt och medier. Samspelet mellan medborgarna, medierna och de politiska makthavarna, Studentlitteratur, Lund 2000.
Styrelsen för Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd, FARR, 'Westerbergs svek i flyktingfrågan', Flykting- och asylgrupper angriper Folkpartiet - det blev ingen humanare flyktingpolitik, Dagens Nyheter, den 16 december 1991.
The Message Is the Truth, Alexander Casella intervjuad av Ron Moreau, Newsweek, den 23 november 1992.
Torres-Pérez, José, Docenter som sprider fördomar, Nerikes Allehanda, den 25 maj 1996.
Wedin, Åke och Block, Eskil, Flyktingpolitik i analys, Cruz del Sur, Torsby 1993. Werenfels-Röttorp, Monica, Mottagandet av asylsökande och flyktingar, SOU 1992:133.
Vestergaard, Frede, Blågul racisme, Ytringsfriheden i Sverige er virkelig begrænset af politisk korrekthed, mener den svensk-amerikanske antropolog, professor Jonathan Friedman, Weekendavisen, Köpenhamn, den 26 juli 2002.
Westerståhl, Jörgen, 'Hellre tyst än rasist', Vi måste våga föra en diskussion om invandringspolitiken), Dagens Nyheter, den 20 november 1991.
Westlund, Jens, Felaktig bild av Utlänningsnämnden, Dags för en nyanserad debatt om utlänningslagen, Göteborgs-Posten, den 6 mars 2003.
Wettergren, Thomas, Ett fackförbunds moraliska haveri, Arbetet Nyheterna, den 16 oktober 1998.
Widgren, Jonas, Fem brister i svensk invandrarpolitik, ur: Välfärdens pris, red. Per Tillgren, Tidens förlag/Sveriges socionomförbund, Stockholm 1973.
Widgren, Jonas, En svensk invandrarpolitik tar form, ur: Svensk invandrarpolitik inför 1980-talet. Rapport från invandrarrådets rådslag den 15 - 17 juni 1979, Arbetsmarknadsdepartementet, DS A 1979:6, Stockholm 1979.
Widgren, Jonas, Invandrarpolitik och långsiktsplanering, ur: Invandringen och framtiden, red. Eva Holmberg och Thomas Hammar, Liber förlag, Stockholm 1981.
Widgren, Jonas, Svensk invandrarpolitik. En faktabok, Liber förlag, Stockholm 1982.
Widgren, Jonas, South-North Migration and its Political and Humanitarian Implications for Europe, ur: The European Challenge, Schweizerisches Institut für Auslandsforschung, Zürich 1989.
Widgren, Jonas, The Asylum Crisis in the OECD-Region, Background paper on asylum issues in industrialized states, commissioned by the Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, USA, Genève november 1990.
Widman, Allan, Tystnaden god jordmån för ökat främlingshat, Arbetet, 11 December 1991.
Widgren, Jonas, Invandring och asyl i teori och praktik. En jämförelse mellan tolv länders politik, Rapport från Invandrar- och flyktingkommittén, Stockholm 1993.
Widgren, Jonas, Allt fler på väg till Europa, Utblick Nr 4, Utrikespolitiska Institutet, Stockholm 1993.
Widgren, Jonas, A Comparative Analysis of Entry and Asylum Policies in Selected Western Countries, ICMPD, Wien juli 1994.
Wigerfelt, Anders, Migrationen till och från Sverige före 1945, i: Migrationsexplosionen, bakgrund och alternativ till den felslagna flyktingpolitiken, redaktör Gunnar Jervas, SNs förlag, Stockholm 1995.
Wikan, Unni, Mot en ny norsk underklasse, Innvandrere, kultur og integrasjon, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1995.
Wikrén, Gerhard, Sandesjö, Håkan, Utlänningslagen, med kommentarer, sjätte upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm 1999.
Åberg, Lars, Rapport från Rosengård, Sydsvenska Dagbladet, den 1 juni 2003.
Öhrström, Lilian, Okunnighet om invandrare är inte rasism. Gräsrötternas syn på flyktingpolitiken måste få komma fram, menar den norske samhällsforskaren Ottar Brox, Dagens Nyheter, den 5 november 1991.